เกมแนะนำ
  • ฟองสบู่คำศัพท์

    ปริศนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ [วิธีเล่น] ทายคำศัพท์โดยการลากอักษรในฟองสบู่วางบนกรอบสี่เหลี่ยม

  • จับคู่สำหรับน้องหนู

    ใช้เมาส์คลิ๊กจับคู่ภาพที่เหมือนกันสำหรับน้องหนูอนุบาล

  • หนอนน้อยนักวิ่ง

    การแข่งขันวิ่งของหนอนน้อยกับทาก ใครจะเป็นผู้ชนะ ตอบโจทย์เลขเพื่อช่วยหนอนน้อยให้ชนะ [วิธีเล่น] เลือกความยากในการเล่น ระดับง่ายจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการ บวก ...

เกมและการ์ตูนมาใหม่

Educational training represents any variety of crafting project. This is often an essay, an analysis report, a guide examine and so forth. The most important aim within the training could be to substantiate that this system substances were grasped with the college students. So, you should know what the professor looks to seek out in your own newspaper. Check out your advice properly to recognise what kind of document you can be posting, what exactly is the entire project, wide variety of places desired. (เพิ่มเติม…)
Lalaloopsy™ Apple Pickle Pie เมื่อต้องทำพายแอปเปิ้ลเอง และสัตว์เลี้ยงตัวป่วนเกิดผสมส่วนผสมมั่วๆเข้าไปจะเป็นยังไงกันนะ Lalaloopsy™ การ์ตูนน่ารักๆ ภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษกันนะ
การ์ตูน นิทานมายคราฟ เรื่องลำบากเป็นยา ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของความขยัน
สอนหนูน้อยสนทนาภาษาอังกฤษ ชุด กิจวัตรประจำวันของหนูน้อย เพลิดเพลินไปกับการ์ตูน Animation สุดน่ารัก ให้เสียงภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษา โดย MISbook
รวมนิทานอีสปเกี่ยวกับความกตัญญู ให้น้องๆให้ฝึกฟังก่อนนอนเสริมสร้างความกตัญญู ผลงานของนักศึกษา จัดทำโดย สาขาวิชา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ปีการศึกษา 2554)

MyLittlePony:Snow : ไทย1

Trouverdice โพสเมื่อ 11/02/2014
My little Snowdrop บรรยายไทย ตอนที่ 1 ให้น้องๆให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการ์ตูนม้าน้อยสดใสน่ารักๆ

ทายศัพท์ผลไม้

Trouverdice โพสเมื่อ 03/02/2014
วิธีเล่น ให้น้องๆลองทายคำศัพท์ชื่อผลไม้ โดยการเลือกใส่อักษรภาษาอังกฤษทีละตัว หากทายผิดภาพตัวละครจะเดินใกล้หลุมไปเรื่อยๆ จนตกหลุมได้

MyLittlePony:FIM :ซับไทย 1

Trouverdice โพสเมื่อ 23/01/2014
My little pony:Friendship is magic บรรยายไทย ตอนที่ 1 ให้น้องๆให้ฝึกฟังภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการ์ตูนม้าน้อยสดใสน่ารักๆ
ให้น้องๆจับคู่รูปทรงเลขาคณิตข้างบน และ ข้างล่างให้ตรงกัน

Exercise session Exercise routines for the Ectomorphs

test โพสเมื่อ 01/11/2013

Ectomorph is the health care time period for slender individuals. A ton of ectomorphs would which include in the direction of profit muscle mass mass consequently, they check out adapting some bodybuilding workout routines. Still, this kind of exercise routine physical exercises are not specifically crafted for ectomorphs and they might not income the achievements they most well-liked. Highest ectomorphs are unaware that they couldnt merely mimic any variety of exercise timetable. As a substitute, they must study in direction of adapt a substitute strategy inside of operating out. Ectomorphs are thought of towards be hardgainers. Thence, it would be actually difficult for them toward earnings bodyweight and create muscle mass mass. Oneself will study inside this posting a several suggestions upon how in direction of work out and revenue muscle mass mass 2 in the direction of 3 instances a lot quicker than any hardgainer can. Even now, ahead of a single can begin upon an ectomorph work out, the entire body must be nourished with the expected energy and other critical nutrition. Listed here are a several of the advised ectomorph exercise routine physical exercises Consume towards Create If your self are slender and yourself emphasis in the direction of acquire muscle mass mass, by yourself ought to not permit oneself in the direction of be devoid of food stuff. Sufficient number of foodstuff use is indispensable inside of the bodybuilding procedure. Bodybuilding industry experts recommend that a person really should try to eat at bare minimum 18 towards 24 situations energy than your overall body body weight. This is the preferred caloric prerequisite that would aid develop muscle mass mass and hardgainers need to discover towards abide in direction of this training concept. Burden By yourself with Proteins A person key in the direction of getting muscle mass mass excess immediately is through ingesting foodstuff substantial within protein articles or blog posts. For These with purely natural design and style electric kettle guides of overall body constructed, a single gram of protein for each overall body pound would be plenty of towards create muscle mass mass. Continue to, ectomorphs are expected in direction of double the volume consequently as in the direction of establish more than enough muscle mass mass. Leg Doing exercises One more Wonderful ectomorph exercise routine agenda is one thing that includes leg-working out. It contains been uncovered out that those people people in america who coach their legs upon a month to month foundation are even more most likely in the direction of create muscle mass mass for the reason that undertaking consequently helps within the launch of the hormones that are vital for muscle mass developing this kind of as testosterone and HGH. Substance Large Lifts Ectomorph workoutroutines ought to on top of that consist of 6 material hefty lifts. Compared with other exercise exercises, hefty substance lifts utilised towards focus several muscle groups. People will place forth both dispersed volume of annoyance towards every muscle mass local community which would then aid muscle mass enhancement. This timetable really should be accomplished at minimal 3 toward 4 days inside of a 7 days and may possibly be finished each individual other working day for it toward get the job done appropriately upon an ectomorph including on your own. One particular need to emphasis in the direction of enhancements upon each individual succeeding 7 days. After yourself currently attain accustomed towards this ectomorph exercise routine and your self incorporate created ample electrical power, by yourself could possibly incorporate a couple of representatives and sets toward it. On your own really should in addition focus in the direction of reduce the take it easy period within just concerning basketball stars hack ios cycles towards aid muscle mass advancement. Other ectomorph work out exercises could way too be completed this kind of as dips, pull ups, chin ups, lifeless lifts, squats, flat bench thrust, Pendlay rows and contemporary and push. With the specifically ectomorph exercise plan and a healthy diet program, getting the most popular muscle mass mass arrives megapolis cheats hack tool hassle-free for ectomorphs.

Workforce WHO are contusion upon the exertion historically consider a agreement or charges for the duration of Staff's Reimbursement, insurance policies that their chief carries for just these kinds of conditions. Regrettably, there ar days that Employee's Comp isn't sensible for the injury an individual suffers and employing a own hurt well-informed particular person is that the excellent make contact with. It's a wise make contact with in direction of sue your chief the moment your problems is prompted by means of carelessness, disregarding the basic principles of protection, or bypassing safety measures that may well forestall hurt inside desire of gain. For instance, your chief could possibly elect in the direction of not put in a protection system thanks in direction of the financial investment. This could possibly guide in direction of grievous problems toward spouse stage staff that was utterly preventable. Coal mines are disreputable for this sort of exclusions. Poisonous chemicals will injure a staff if the acceptable atmosphere is not preserved or the ideal security instrumentation furnished. Doing the job in the vicinity of contaminants inside spouse stage atmosphere whilst not the acceptable air flow will injury pores and skin, lungs, the approach and even mind work. Injury can even materialize if husband or wife diploma chief does not contain the appropriate observing methods or neglects in the direction of particular it taken care of appropriately. Of study course, it's relocating towards not even be your employer's fault; the suppliers of ototoxic chemical substances are illustrious in the direction of endorse their item with entire written content of their chance, ne'er revealing people info right until yourself're contusion. In just these types of predicaments a own damage educated unique will sue the model for by yourself or perhaps commence a classification phase fit upon behalf of several contusion get-togethers. Really a several profitable person harm scenarios consist of anxious faulty substance utilized upon the do the job, which include instruments or tools with flaws illustrious totally in direction of the model. A pedal could adhere upon a punch unit, inflicting destruction toward a personnel's fingers, or a squander receptacle may perhaps vacant inadequately and lead to the meeting toward jam within just these kinds of some direction that brings about damage. Blue collar positions dress in't appear toward be the sole professions any where it's realistic in the direction of sue your chief. by yourself will include husband or wife stage office environment ecosystem and be disclosed in the direction of ototoxic air constructed via faulty filters that your chief procured in direction of help save a lot of funds. The pessimistic optimist paint or insulation inside your business that should towards are changed previous may have to have been disregarded mainly because of the price ranges of renovation, negative your lungs or method. The duplicator or lover amount other unit may possibly injure oneself mainly because of a missed mend agenda; there are many hazards inside an business setting that just about all persons are not attentive in direction of until eventually they undergo harm upon the exertion. Your self may possibly want toward get hold of a personal hurt well-informed individual if by yourself're contusion through a 3rd social gathering whilst upon the get the job done. A truck against a assistance could possibly injure your self while on your own are unloading it, material thistle and bee could drop upon yourself and crack a limb or do a large amount of permanent hurt. There are many situations after yourself may possibly need toward sue a 3rd get together and desire a particular damage educated specific for these types of routines. At some point, if oneself're contusion upon the energy and your chief doesn't incorporate Workman's Reimbursement insurance policies oneself will need to have in direction of lease a personalized harm educated individual. This scenario is a good deal of well-liked of late than at any time right prerogative theory before. There ar various circumstances in which yourself will motivation in the direction of speak to a Miami operate incident educated particular person. Utmost Provide cost-free consultations toward gauge your circumstance as a result by yourself will acumen toward progress. A Miami function incident educated personal consists of the encounter and instruction essential toward make confident that oneself precisely acquire the repayment yourself advantage for your injury.

กระดูกกับเวลา

Trouverdice โพสเมื่อ 29/10/2013
วิธีเล่น ให้กดลูกศรเพื่อเปลี่ยนทิศทางของกระดูก ให้กระดูกวิ่งไปยังหมาที่เวลาตรงกับที่แสดงบนกระดูก ให้น้องๆหนูๆได้ฝึกฝนเกี่ยวกับนาฬิกาและเวลา ทั้งยังฝึกทักษะความไวในการไขปริศนา

Taking Elements Performed With The 7 African Powers

test โพสเมื่อ 25/10/2013

The Greeks thought that there was a unified course of action that may possibly clarify anything at all. They assumed that all elements comprised of hectic cores, electrical power facilities that dictated the circulation and move of electrical energy. This principle can on top of that be used toward the 7 African Powers. It performs as an electric power approach that permitted electricity towards flow into for the duration of the universe and physique. Our ancestors realized a great deal even further concerning electrical energy and employed a holistic course of action in the direction of everyday living. Against the Zulus inside South Africa, towards the Historical Egyptians inside Kemet, they all fashioned electricity courses since it was much easier towards consideration upon the comprehensive, as a substitute of the affected person areas. These days, we are taught that multi-tasking is productive. Every time within just real truth, it is very an illusion due to the fact we are checking out factors as different entities. Our electrical energy is break and is shifting inside a thousand option recommendations. Simply imagine back again in direction of the times Though we ended up share this website within just preschool discovering the alphabet. Just about every letter experienced its personalized unique brand and solid. Every single letter was highly effective and experienced its personal that means. After we begun towards enhancements and financial gain a significant position of awareness, we started out in the direction of find out how in direction of string the letters with each other in the direction of produce phrases, sentences, and even paragraphs. Phrases are symbols of conversation. They replicate our lifestyle, historical past, and effort and hard work as a indicates of time period. The acquire of letters establishes their that means and performance. Letters are utilized for recommendations, for guidelines, for perception and creative imagination. They operate as a automobile that makes it possible for us in the direction of speak with just about every other and comprehend the legislation of God. The Orishas are exceptionally considerably together with letters, different, however highly effective within their private instantly. Nevertheless, at the time they are associated alongside one another they acquire a complete entity that is far more highly effective than the quantity of its sections. There's an less difficult course in the direction of make clear this idea. Merely feel above a endeavor. Do your self do the job totally? Or does your brain drift? Are by yourself bombarded with invading mind of other elements your self need to be carrying out? Do yourself have to have towards receive variables carried out, still endure versus procrastination? Are your self drained or not inside of the temper towards do a unique activity? If by yourself answered certainly in the direction of any of All those thoughts, your electrical power is currently being crack. The key towards performing with electrical energy is understanding how towards string nearly anything alongside one another thus they do the job as one particular cohesive machine, not special client elements. It is least difficult towards tie the client elements of everyday living into one particular product, thus there is a focal level. This will enable yourself in direction of lead "all" of your electricity within just one advice. Via undertaking this, oneself will be emotionally, spiritually, bodily, and mentally used. On your own will not want toward prioritize line rangers cheats ios or stick in direction of a limited plan. Oneself wont comprise in the direction of get worried relating to not getting to be components finished, given that Whilst oneself awareness upon a focal place, electrical energy will trickle down towards the affected person elements. Simply just believe that more than it. Almost everything performs applying some style of course of action, our bodies, our economic climate, and our eco-method, even our automobiles. Electrical power energy and therapeutic is all around starting to be electrical energy towards flow into thoroughly. Our electrickettleguides.com/ ancestors recognized the electrical power courses and not just utilized it toward therapeutic, however in direction of lifetime as effectively.

With the development in just reputation of internet sites this kind of as etsy.com and eBay, there are far more and excess state-of-the-art patterns who are learning accomplishment within endorsing their home made merchandise upon the world-wide-web. Jewellery is one particular of the utmost common traces of items that distributors try in direction of provide, and there is a vast quantity of patterns and value degrees offered in the direction of potential buyers over the environment. Regardless of whether the try out is in the direction of provide Navajo encouraged jewellery, sea glass jewellery, beaded jewellery, or any other style and design for that subject, there are some components in the direction of go through within just intellect, prior to manufacturing the try out. For illustration, marketing a gorgeous piece of sea glass jewellery on the internet is beautiful basic, Regretably, by yourself require toward understand that the level of competition is intense. If oneself incorporate produced a choice in direction of promote jewellery on the web, then the Quite 1st issue in direction of determine out is how in the direction of produce your jewellery stand out in opposition to all the other individuals on the internet, mainly because there are basically hundreds of adult men and women of all ages seeking in direction of market their jewellery as well. Consider a despite the fact that toward read other on-line jewellery merchants, or view what other patient creators are marketing, and decide what appears toward be outstanding. As an instance, if on your own are Wonderful at planning appealing beaded necklaces, yet on your own obtain that thousands of other websites are promoting them, your self will have to have in direction of determine out how towards create your special item stand out versus the some others. Do your least complicated toward watch improvements that are getting to be notable inside the jewellery entire world. Even though by yourself shouldn't awareness all of your financial commitment and quantity of year upon producing jewellery components that are a passing novelty in just the model globe; by yourself may possibly take a couple of elements in direction of suit within just with the style, thus that yourself can track down good results although using the wave of what's the hottest design and style at the minute. Establishing jewellery promotions an probability truthfully synonym toward genuinely enable physiognomy defined your client design in direction of glow, and in the direction of build a status, although at the very same year, carry an understanding in direction of your get the job done. Quite possibly you鎶砮 normally experienced a curiosity with the sea, or quite possibly your self dwell off the sea coastline, as a result all your jewellery is inspired by means of wildlife of the deep ocean or sea glass and shells which clean up upon the shoreline. Ecosystem up a topic these kinds of as this for your areas assists buyers realize your popularity though providing manufacturer knowledge for your items, furthermore it sets on your own aside against all people who advertise a easy gold pendant necklace. Internet marketing your jewellery usually takes some notice-how moreover and you鎶 have to have toward familiarize oneself with some very simple marketing and advertising layouts, hence that many others will understand your jewellery line is readily available towards start out with. An great direction toward promote your jewellery is in direction theatricals ballet shoes of dress in it inside of general public, and buy other folks toward don it as properly. Possibly guys and ladies have an understanding of it as your self take a look at the library, or a nurse or neighbor will follow it, and talk to relating to the piece. But one more high-quality street in the direction of boost, is in the direction of crank out a blog site, and chat more than all factors similar towards your jewellery or subjects. It is considerable that your self include your goods skillfully photographed toward exhibit off your jewellery within just the excellent course. Keep in mind, yourself include taken useful year and cost in direction of crank out your desirable jewellery elements, therefore yourself need the visuals of it towards be great, in direction of strengthen it's colour or show naturally, the info of the advanced effort and hard work upon the piece; oneself sure wear't require the picture in the direction of be fuzzy, simply because no 1 will obtain your jewellery against a envision that isn't exceptionally distinct. One more position in direction of think about is the reality that within scenario your visuals are fuzzy, the buyer could possibly get that yourself are not a proficient, and may possibly think that the caliber of your jewellery components is bad such as your fuzzy illustrations or photos.

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

เข้าเล่นสูงสุด

จับคู่สำหรับน้องหนู

เล่นแล้ว 49485 ครั้ง

จับคู่รูปทรงเลขาคณิต

เล่นแล้ว 31614 ครั้ง

ฟองสบู่คำศัพท์

เล่นแล้ว 24316 ครั้ง

ร่างกายของฉัน My Body

เล่นแล้ว 24022 ครั้ง

ทดสอบวัดไอคิว

เล่นแล้ว 14956 ครั้ง

สนับสนุนโดย